Jak začít?

1. Vytvoření vlastních pravidel PAROZ

Pokud se obec rozhodne implementovat participativní rozpočet jako nástroj pro efektivnější rozhodování o části svých investic, je nejdůležitější zvážit a nastavit dvě základní oblasti:

  • finanční rámec a časový harmonogram (celkem Kč vyčleněných, max hodnota podpory jednoho projektu, termíny a) podávání návrhů, b) sběr podpory pro projekty, c) veřejná diskuze nad návrhy, d) hlasování, e) realizace). Je velmi důležité rozhodnout jak velkou část finančních prostředků vyčleníte a zároveň určit také výchozí mantinely pro jednotlivé podávané návrhy projektů
  • zásady participativního rozpočtování obce – dokument popisující a zpřesňující všechny etapy jednoho ročníku. Jde například o formální stanovení pravidel podávání projektu, veřejného projednávání, vyhodnocení a v neposlední řadě i pravidla pro realizaci.

Inspiraci jak jsme se s tímto bodem vypořádali v rámci krajského PAROZ můžete najít v průvodních dokumentech: VÝZVA PAROZ a ZÁSADY PAROZ.

Takto nastavené a příslušnými orgány obce schválené dokumenty následně slouží jako výchozí parametry pro nastavení softwaru a přípravu webové prezentace obecního PAROZ

Středočeský kraj iniciuje podporu vzniku participativních rozpočtu v jednotlivých obcích.
Za tímto účelem vznikl Fond na podporu participativních rozpočtů obcí, ze kterého je možné čerpat finanční prostředky na spuštění prvního ročníku.

Stejně tak dává obcím, které o to projeví zájem, softwarové řešení celého procesu od sběru návrhů přes prezentaci projektů až po mechanizmus hlasování.


2. Odpovědná osoba zaregistruje obec na portálu PAROZ SK

Druhým krokem, který může probíhat paralelně s prvním, je REGISTRACE obce na Portálu participativních rozpočtů Středočeského kraje – mojeobec.kr-stredocesky.cz.
Důležité je, aby registraci prováděla osoba, která v tomto směru má oprávnění za obec jednat. Nejlépe osoba, která bude mít agendu PAROZ obce na starosti.
Po úspěšném ověření bude vygenerován přistup do systému a zaslán na kontaktní email.


3. Parametrizace vlastního systému

Po přihlášení odpovědné osoby do systému je možné v dílčích krocích nastavit všechny základní parametry obecního PAROZ tak, aby byly v souladu se schválenými dokumenty obce.
Celý proces není nutné nastavit najednou a je možné se opakovaně vracet k jeho doplnění.

Výsledkem úspěšného nastavení celého PAROZ je spuštění veřejné instance vlastního webu participativního rozpočtu. Systémově tak vznikají personalizované webové prezentace PAROZ obce ve formátu mojeobec.kr-stredocesky/název_obce, kam obec směřuje veškerou komunikaci týkající se tohoto projektu.


4. Provoz PAROZ, editace vlastního obsahu

Spolu s vygenerováním veřejného webu jsou odpovědné osobě zaslány přístupy do administrace webových stránek. V tomto prostředí je možné nejen kdykoli administrovat přijaté projekty, ale také provádět změny, doplňovat/aktualizovat texty nebo např. zveřejňovat důležité novinky.

Vše podstatné máte pod kontrolou právě v tomto administračním rozhraní. Ovládání je intuitivní a jednoduché.