Osvětlení viaduktu a úprava cesty

Lenka Švejk Plačková
100 000 Kč

Osvětlení viaduktu, ( podjezd/podchod pod tratí v parku), a úprava cesty v okolí

Prosím o osvětlení viaduktu v parku, (podjezd/podchod pod tratí), a úpravu cesty v okolí, která je rozbitá, plná výmolů.
Při deštivém počasí jsou všechny cesty v parku plné bláta a není možné je projít pěšky.

Veřejný přínos projektu

Osvětlení a opravená cesta budou sloužit všem občanům města, kteří hojně využívají tento podjezd/podchod, hlavně ve večerních hodinách a během zimy i odpoledne, např. na každodenní cestě ze školky nebo školy domů, nebo naopak za sportem na hřiště nebo na procházku kolem rybníka.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Osvětlení a terénní úpravy
100 000 Kč
Cena celkem
100 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
10 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný.
Proveditelný