Rozšiřujeme podporu obcím

Spolu s finančním Fondem na podporu PAROZ v obcích bylo rozhodnuto o poskytnutí krajského sw řešení participativního rozpočtu pro všechny obce, které o to zažádají, zdarma.

Vzniká krajský portál PAROZ, kde jsou soustředěny všechny informace.