Jak rozhodnout

Vy rozhodněte, které projekty se zrealizují! Připraveno máme 500 000 Kč.

Jak hlasovat?

Hlasovat se bude prostřednictvím platformy Mobilní rozhlas.

Každý občan má právo udělit dva kladné hlasy a jeden záporný hlas.

Hlasy můžete podle svého uvážení rozdělit mezi jednotlivé projekty. Jednomu projektu můžete dát až dva kladné hlasy nebo jeden hlas záporný.

Projekty, u kterých budou převyšovat záporné hlasy nad kladnými, nebudou realizovány.

Výsledné pořadí projektů určí rozdíl mezi kladnými a zápornými hlasy.