Probíhá hodnocení

Děkujeme všem navrhovatelům za podané návrhy. Nyní probíhá jejich hodnocení. Hodnotí se realizovatelnost, finanční náročnost a zda je projekt realizován na pozemku města.

Jakmile bude hodnocení ukončeno, budeme Vás informovat.