Vítězné projekty

Vítěznými projekty pro rok 2022 jsou Revitalizace „Plavecké cesty“ a Workoutové hřiště v Podělusích. S projekty se můžete blíže seznámit v Galerii projektů.

V současné době společně s navrhovateli pracujeme na jejich realizaci.