Výzva

Rychlý přehled

  1. V roce 2022 bude celkem rozděleno 500 000 Kč.
  2. Podaný návrh projektu nesmí přesáhnout hodnotu 500 000 Kč s DPH.
  3. Podaný projekt musí splňovat náležitosti stanovené v Pravidlech.
  4. Projekty je možné podávat v termínu od 15. prosince 2021 do 28. ledna 2022.
  5. V termínu od 1. února do 15. února 2022 budou podané projekty hodnoceny.
  6. Hlasování bude probíhat v termínu od 1. března do 20. března 2022 prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
  7. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 31. prosince 2022.
  8. Rada města si vyhrazuje právo změnit stanovená Pravidla.
  9. Časový harmonogram může Odbor projektového řízení změnit dle množství přihlášených projektů.
  10. Proces participativního rozpočtu se řídí Výzvou a stanovenými Pravidly.

Doporučení pro žadatele

Nápad nestačí

Sbíráme návrhy na projekty, proto svou myšlenku rozpracujte a popište co nejpřesněji. Pouhý nápad nestačí. Inspirujte se zpracováním projektů, které zvítězily v minulých ročnících.

Rozpočet projektu

Uveďte všechny položky, které je potřeba pořídit. Cenu zkuste zjistit například na internetu. Případně požádejte o pomoc koordinátorku projektu. Čím lépe rozpočet zpracujete, tím snažší bude posouzení projektu úřadem a vyšší šance na zařazení mezi finálové projekty.

Prokažte veřejný prospěch

Projekty musí být prokazatelně veřejně prospěšné a je na vás, jak veřejnou prospěšnost zdůvodníte.

Propagujte svůj projekt

Proberte se svými přáteli, sousedy a známými, jak nejlépe zviditelnit svůj projekt a zvýšit tak šance na vítězství v březnovém hlasování.