Pravidla

Kdo může navrhovat?
 • návrh může podat každý obyvatel Mnichovic (trvale bydlící, či žijící) bez omezení věku
Co musí návrh obsahovat?
 • název
 • popis výchozí situace, kterou autor řeší, včetně specifikace místa a ilustrativní fotografie
 • popis navrhovaného řešení
 • popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určeno
 • odhadované náklady na realizaci projektu (případně náklady na údržbu)
 • kontakty na autora návrhu
 • podpisový arch s podpisy 15 obyvatel ve věku min. 16 let
Co musí být dodrženo?
 • návrh musí být v kompetenci města
 • v případě investičního projektu musí být na pozemku města nebo musí obsahovat předběžný souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu
 • náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout 400 000 Kč
 • projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 50% jeho pořizovací ceny
 • projekt musí být realizovatelný během 1 roku
 • návrh musí být podpořen 15 obyvateli města Mnichovice ve věku min 16 let
 • z PRo Mnichovice nemohou být podporovány provozní náklady spolků nebo organizace společenských akcí
Jak podat návrh?
 • na těchto stránkách prostřednictvím záložky Podat projekt