GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Navrhovatel projektu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa a telefonní číslo pro účely realizace projektu v rámci participativního rozpočtování města Týnec nad Sázavou.

Souhlas je udělen do jeho odvolání, nejdéle však na dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním uděluje navrhovatel projektu výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl uzavřen, tedy písemnou formou a osobním předáním, zasláním na kontaktní údaje správce nebo způsobem zaručeného elektronického doručování (dle zvoleného doručení změny bychom Vás chtěli upozornit, že Vás můžeme požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom mohli ověřit Vaši identitu).

Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce, tj. město Týnec nad Sázavou. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, tj. jiný subjekt než je správce, zpracováním osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Podle právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů má navrhovatel projektu právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké osobní údaje navrhovatele projektu správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (účel a rozsah), vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat výmaz osobních údajů, pokud jejich zpracování nesouvisí s plněním právní povinnosti, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může navrhovatel projektu obrátit na město Týnec nad Sázavou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Navrhovatel projektu prohlašuje, že je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel a v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, správci udělit, jeho obsahu plně porozuměl a nemá k němu žádné výhrady a údaje, které navrhovatel projektu uvedl, jsou pravdivé.

Navrhovatel projektu bere na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez výslovného souhlasu pouze na základě zákonného důvodu, zejména pro splnění právní povinnosti, která se na něho vztahuje, přičemž výše uvedené právo navrhovatele projektu tím není dotčeno.

Město Týnec nad Sázavou jmenovalo do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Vladimíra Krejčíka.

Kontakty:

Advokátní kancelář Krejčík & Partneři

Londýnská 59

120 00 Praha 2

IČ: 66218969

telefon: +420 222 513 170

e-mail: gdpr@mestotynec.cz

Pověřenec má za úkol poskytovat správci součinnost a odborné poradenství, spolupracovat při provádění kontrol dodržování opatření k ochraně osobních údajů a komunikovat jménem správce se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V souladu s Nařízením (ust. čl. 37) se tak můžete obracet se svými požadavky na výše uvedeného pověřence.