Přístřešek na chvalovické cyklostezce

Tomáš Hájek
150 000 Kč

Vytvořit odpočinkové místo.

Vybudovat přístřešek s lavičkou a stolem, včetně stojanů na kola a odpadkového koše.

Veřejný přínos projektu

Relaxační místo bude k dispozici pro aktivní i pasivní odpočinek, pro pěší, cyklisty, koloběžkáře i bruslaře, pro našince i cizince.

Rozpočet
Popis položky
Cena
celkové náklady na projekt
150 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
15 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný.
Proveditelný