Výzva

Kritéria výzvy pro podávání projektů do participativního rozpočtu města Pečky pro rok 2022: 1. Finanční částka vyčleněná na realizaci projektů participativního rozpočtu v roce 2022 činí 300.000 Kč.

 2. Maximální výše podpory jednoho projektu je 150.000 Kč. Vítězné projekty tedy mohou být dva.

 3. Nejsou stanovena žádná omezení tematických okruhů.

 4. Není stanovena minimální výše podpory jednoho projektu. Nevyčerpané prostředky vítězných projektů se vrátí zpět do rozpočtu města a použijí se na další ročník participativního rozpočtu.

 5. Každý občan může podat neomezené množství projektů.

 6. U každého projektu musí být uvedeny potřebné kontaktní údaje navrhovatele.

 7. Projekty je možné podávat prostřednictvím webových stránek PAROZ portál pro obce (kr-stredocesky.cz) nebo pomocí fyzického formuláře, který je volně k dispozici v přízemí MěÚ Pečky na adrese Masarykovo nám. 78 v Pečkách. Vyplněné formuláře prosím odevzdávejte v 1. patře sekretariátu MěÚ Pečky.

 8. Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na webové adrese PAROZ portál pro obce (kr-stredocesky.cz)

 9. Průběh procesu participativního rozpočtu se řídí touto Výzvou a Zásadami participativního rozpočtu.

 10. Pravidla hlasování:   1. Hlasovat mohou obyvatelé Peček a Velkých Chvalovic.

   2. Hlasování probíhá dvěma způsoby. Každý hlasující může použít jen jeden z nich:

    • v elektronické podobě na webových stránkách,

    • hlasovacími lístky odevzdanými v sekretariátu MěÚ Pečky (viz bod 10.g).   3. Každý hlasující může udělit maximálně dva kladné hlasy a jeden záporný hlas.

   4. U projektu, který chcete podpořit, hlasujte ANO. (Dvěma kladnými hlasy můžete podpořit jen jeden projekt nebo dva různé projekty).
    U projektu, který nechcete podpořit, hlasujte NE.

   5. Hlasování probíhá v termínu 9.5.2022-29.5.2022.

   6. V případě udělení více hlasů než je povoleno, bude Vaše hlasování neplatné.

   7. Hlasovací lístky v papírové verzi jsou volně k dispozici v přízemí Městského úřadu Pečky. Vyplněné hlasovací lístky prosím odevzdávejte v sekretariátu v 1. patře Městského úřadu.

   8. Odevzdáním formuláře elektronickou formou nebo osobním předáním na Městském úřadu v Pečkách, dává občan souhlas Městu Pečky, IČO: 00239607, se zpracováním osobních údajů.

 11. Harmonogram:
  18.04.2022-30.04.2022  Podávání projektů

  01.05.2022-08.05.2022  Zasedání komise a posouzení relevantnosti a proveditelnosti projektů

  09.05.2022-29.05.2022  Hlasování veřejnosti o projektech

  01.06.2022                     Vyhlášení vítězů participativního rozpočtu 2022

  01.06.2022-31.12.2022  Realizace vítězných projektů