Projektová studie k rekonstrukci klubovny mladých hasičů ve Velkých Chvalovicích

VÁCLAV DRŠKA
150 000 Kč

Využít bývalou hasičskou zbrojnici, ve které nyní nic není, a soustředit do ní zájmové kroužky pro děti. Zbrojnice by sloužila jako klubovna mladých hasičů a místo pro další zájmové kroužky.

Prvním krokem je vytvořit projektovou studii k rekonstrukci hasičské zbrojnice. Náklady na rekonstrukci by byly zahrnuty v dalším roce do rozpočtu města. Následně v zrekonstruované zbrojnici zřídíme zájmový kroužek mladých hasičů Ve Velkých Chvalovicích.
Děti z Velkých Chvalovic bohužel ve vsi nemají kromě hřiště žádné vyžití a pokud je špatné počasí, zůstávají doma.

Veřejný přínos projektu

Prospěch by měly děti z Velkých Chvalovic, které by o to měly zájem. Velké Chvalovice nemají jiné prostory, kde by se mohly provozovat dětské zájmové kroužky.

Rozpočet
Popis položky
Cena
projektová studie k rekonstrukci klubovny
150 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
0 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Projektová studie k rekonstrukci klubovny je realizovatelná. Náklady na samotnou rekonstrukci klubovny by se staly součástí veřejného rozpočtu v dalším roce.
Proveditelný