Ulicemi Jihu - dopravní studie

Jonáš Hájek
150 000 Kč

Předmětem projektu je zklidnění dopravy a širší využití veřejného prostoru v rezidenční lokalitě Pečky-Jih ohraničené ulicemi Petra Bezruče a Tř. 5. května změnou dopravního režimu.

Navrhujeme vytvořit dopravní studii na Obytnou zónu, která zahrne ulice Chalupeckého, Sportovní, Chelčického, Sokolská, Moravská, Fügnerova, Tyršova a Husovo náměstí, usazením svislého dopravního značení Obytná zóna (IZ 5a) a Konec obytné zóny (IZ 5b) na kontaktu s ulicemi Petra Bezruče, Tř. 5. května a Žerotínova a vodorovným značením Parkovací pruh (V10d). Vznik takové zóny přispěje v prvé řadě ke zlepšení bezpečnosti chodců a cyklistů, dále celkovému dopravnímu zklidnění lokality, vyřešení problému s parkováním v ulicích a zvýší potenciál rozvoje městské zeleně. Změna bude mít význam nejen pro místní obyvatele, ale také pro všechny, kteří ulice využívají k procházkám či přesunu na Sokoliště.
Dopravní studie by byla zahrnuta do rozvoje města a realizována by byla v rámci následujících let z rozpočtu města.

Veřejný přínos projektu

V této rezidenční oblasti platí obecný dopravní režim pro obec, ačkoliv charakter zástavby a zvykové užívání veřejných prostranství tomuto režimu neodpovídá. Ulice jsou relativně úzké, chodníky i vozovka jsou ve zhoršeném technickém stavu. Zelené pruhy jsou zpravidla v péči obyvatel, také údržbu chodníků provádějí obyvatelé zvykově svépomocí. Je obvyklé, že lidé využívají k chůzi silnici, nezřídka si v ulicích hrají děti a je také obtížné skloubit potřebné parkování s ponecháním průjezdné šíře pro popeláře, IZS a další větší vozidla. Snížení povolené rychlosti přinese bezpečnost, režim Obytné zóny pak i patřičnou právní ochranu chodcům, kočárkům, dětem. Nezbytné vyznačení parkovacích míst zajistí dostatečný průjezdný profil a zároveň umožní řidičům legálně v ulicích parkovat. Úprava dopravního režimu otevírá cestu k transformaci nevyužívaných chodníků na veřejnou zeleň a možnost vytvoření parkovacích zálivů.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zpracování dopravně-technického projektu
150 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
0 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Návrh je proveditelný jako dopravní studie. Výsledky studie lze realizovat až v následujících letech v rámci finančního rozpočtu města.
Proveditelný