Dětské pískoviště na sídlišti

Petra Šimpachová
70 000 Kč

Jedná se o veřejné dětské pískoviště

Veřejné pískoviště vhodné i pro nejmenší děti. Umístěné v lokalitě sídliště v Pečkách.

Veřejný přínos projektu

Pro všechny malé i větší stavitele.

Rozpočet
Popis položky
Cena
zřízení pískoviště
70 000 Kč
Cena celkem
70 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
3 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný.
Proveditelný