Workoutové hřiště pro děti a dospělé

Jan Beneš
100 000 Kč

Venkovní posilovna. Hrazdy.

Street workout využívá pro cvičení téměř výhradně vlastní váhu těla. Slouží pro zvýšení své vytrvalosti a síly.

Veřejný přínos projektu

Umožňuje sportovní rozvoj všem věkovým kategoriím.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Workoutové hřiště
100 000 Kč
Cena celkem
100 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
5 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný za předpokladu, že se návrh nebude realizovat v místě městského parku v Pečkách. (V rámci již schválené projektové dokumentace bude v letech 2023-24 vybudováno workoutové hřiště v parku v místech za Park halou.)
Proveditelný
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný za předpokladu, že se návrh nebude realizovat v místě městského parku v Pečkách. (V rámci již schválené projektové dokumentace bude v letech 2023-24 vybudováno workoutové hřiště v parku v místech za Park halou.)
Proveditelný