Společná pec na chleba

Alena Švejnohová
150 000 Kč

Cílem vybudování komunitní pece na chleba je možnost sdílet čas, zkušenosti i zážitky s ostatními fanoušky pečení domácího chleba.

Na veřejném místě vybudujeme jednoduchou hliněnou pec na chleba a nastavíme kalendář společných pečení.

Veřejný přínos projektu

Setkávání, podpora, rozvoj dovedností dětí.

Rozpočet
Popis položky
Cena
pec, vybudování i trvalé umístění
150 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
5 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je realizovatelný.
Proveditelný