Nový herní prvek u Benešáku

Jitka Šebestiánová
150 000 Kč

Klouzačka nebo prolézačka ve tvaru majáku nebo lodě.

Pro všechny děti, které by se rady vyřádily na upraveném hřišti. Herní prvek by byl bez pískoviště. Klouzačka by končila nízko nad zemí.

Veřejný přínos projektu

Prospěch by měly nejen děti, které by měly vyžití, ale i rodiče, kteří by při procházce Pečkami mohli cílit na takové místo.

Je zde mnoho rodičů s malými dětmi, kteří by si takový projekt přály a ocenily by ho. Pojďme jim ho dopřát.

Rozpočet
Popis položky
Cena
pořízení dětského prvku
150 000 Kč
Cena celkem
150 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
0 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Závěr komise:
Předložený návrh je proveditelný.
Proveditelný