Nové pítko a výměna odpadkového koše na Žalovském náměstíčku

Petra Laštovková
100 000 Kč

Předmětem projektu je instalace pítka u nového posezení na Žalovském náměstíčku a dále výměna velmi nevzhledného odpadkového koše za nový tamtéž.

Žalovské náměstíčko prochází od minulého roku, rukou místních nadšenců, rozsáhlou úpravou. Bylo by tedy fajn ho mít ještě krásnější, a pro návštěvníky a kolemjdoucí, komfortnější. Jsou zde instalovány nové lavičky a stůl, vedle kterých je vhodné místo pro umístění pítka. Vedle místa k posezení se také nachází starý a nevzhledný odpadkový koš, který by si zasloužil výměnu za nový, který by byl také osazen držákem na sáčky pro psí exkrementy, který zde chybí.

Veřejný přínos projektu

Možnost využití pitné vody pro občerstvení návštěvníků a kolemjdoucích, zvelebení a lepší komfort.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Litinové pítko Fatima
35 610 Kč
Koš Tubo s víkem se dřevem od firmy Urbania
17 944 Kč
Držák na sáčky na psí exkrementy
2 000 Kč
Vybudování přívodní vodovodní šachty
40 000 Kč
Pomocný materiál
4 446 Kč
Cena celkem
100 000 Kč
Předpokládané provozní náklady
5 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Předmět
Odůvodnění
Závěr
Posouzení
Realizovatelné bez výhrad
Proveditelný