Pravidla

Úvod:


Participativní rozpočet města Roztoky s názvem „Dobrý nápad“ nabízí občanům možnost podílet se na nakládání s veřejnými prostředky, umožňuje ovlivňovat použití části zdrojů veřejného rozpočtu a otevírá dialog mezi občany a volenými zástupci města i mezi občany navzájem. Občané města tak mohou nejen ovlivnit své okolí, ale také se mohou fakticky podílet na fungování místní samosprávy a osobně přispět k rozvoji našeho města. V roce 2020 proběhl první ročník Dobrého nápadu.
Pro druhý ročník Dobrého nápadu bude z rozpočtu města Roztoky pro rok 2022 vyčleněna částka 200 000 Kč.

Obecná pravidla: • Projekt může předložit občan města trvale hlášený ve městě Roztoky starší 12 let. Předložit může až dva projekty.

  • Navrhovatel mladší 18 let musí svůj projekt podpořit podpisem 1 garanta staršího 18 let - prezenční listina ke stažení ZDE. Tato příloha se nahrává online při podání projektu, případně je přílohou při podání papírovou formou do podatelny.

  • Navrhovatelé starší 18 let nemusejí garanty dokládat. • Podáním projektu do Dobrého nápadu potvrzujete, že:

  • a) jste starší 12 let a součástí podaného projektu je i prezenční listina garanta staršího 18 let; nebo  • b) jste starší 18 let. • Náklady na 1 projekt nesmí přesáhnout 100 000 Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací apod. (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha projektu vyžadovat).

 • Projekt musí být realizován na majetku města. Finanční prostředky bude vynakládat město Roztoky.

 • Projekt se musí zaměřovat na zlepšení podoby veřejných prostor města.

 • Projekt musí být realizovatelný do konce roku 2022.

 • Navrhovatelé budou aktivně spolupracovat s městským úřadem i se spoluobčany. Úřad bude plnit roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů a realizátora investic.

 • Realizovány budou ty projekty, které získají největší podporu občanů v on-line hlasování.


Pravidla pro výběr projektů: • Hlasování o „Dobrých nápadech“ proběhne on-line formou.

 • Každý hlasující vyplní jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mail. Hlasovat můžou pouze osoby s trvalým bydlištěm v Roztokách - bude po hlasování kontrolováno a duplicitní nebo falešné hlasy nebudou započítány.

 • Hlasující bude moci vybrat projekty, které by podpořil pomocí pozitivních hlasů. Každá osoba bude mít k dispozici celkem 3 pozitivní hlasy. Jednomu projektu je možné dát pouze jeden hlas. Hlasující může, ale nemusí využít všechny své hlasy. Hlasovat můžete pouze jednou.

 • Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček. Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci projektů, v pořadí od projektu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.

 • Pokud náklady na konkrétní projekt přesáhnou zbývající dostupné finanční prostředky, dostává přednost následující, méně finančně náročný projekt. Rada nebo zastupitelstvo města může rozhodnout, že chybějící částka bude městem navýšena nad stanovený roční limit.


Harmonogram • 11. 2. – 1. 4. 2022 – podávání projektů pro Dobrý nápad

 • 2. 4. 2022 – 20. 4. 2022 – ověření realizovatelnosti a komunikace s navrhovateli

 • 5. 2022 – 31. 5. 2022 – veřejného hlasování

 • 6. 2022 – konec roku 2022 – začátek procesu realizace vítězných dobrých nápadů a ukončení druhého ročníku


Ke stažení • Papírový formulář pro podání projektu do podatelny MÚ - stáhnout ZDE

 • Prezenční listina garanta (povinná příloha pouze pro navrhovatele mladší 18 let) - pro podání projektu on-line i do podatelny - stáhnout ZDE


Podatelna MÚ (Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63):

 • Po    8.00 - 18.00

 • Út     8.00 - 16.00

 • St     8.00 - 18.00

 • Čt     8.00 - 15.00

 • Pá    8.00 - 14.00