FAQ

Může naše obec mít také vlastní PAROZ?
Určitě ano. Zřízení vlastního PAROZ je především na rozhodnutí orgánů obce či města. Prvotním krokem by mělo být vytvoření základních mantinelů (finanční rozsah, počet, velikost a charakter projektů, časový harmonogram, personální náročnost, …) celého PAROZ.
Po té je vhodné přistoupit k výběru technického řešení. Na trhu se objevuje řada poskytovatelů a jedním z nich je, pro obce Středočeského kraje, také samotný Středočeský kraj, který nabízí využití, za zvýhodněných podmínek) vlastního sw řešení.

Kdo může obec do systému registrovat?
Portál participativního rozpočtu mojeobec.kr-stredocesky.cz nabízí registraci všem obcím na území Středočeského kraje bez jakéhokoli omezení. Při úvodní registraci dochází k ověření osoby oprávněné jednat za obec. Po úspěšném ověření jsou na kontaktní email zaslány přístupové údaje a je možné vlastní PAROZ online parametrizovat. Všechny dílčí požadavky vyřizuje dodavatel systému v přímé komunikaci.

Jaké potřebuji technické a softwarové vybavení?
Celé softwarové řešení běží na infrastruktuře dodavatele a pro obec nepředstavuje žádnou technickou ani finanční zátěž. Vybraná odpovědná osoba spravuje celý průběh projektu a obsah webu přes webového klienta přihlášení do administrace stránek.


Kolik to bude stát?
Software a jeho základní parametrizaci poskytuje Středočeský kraj, prostřednictvím dodavatele, zdarma. V případě zájmu, je možné využít zpoplatněné rozšířené technické podpory ze strany dodavatele. Zahrnuje především odbornou pomoc v rámci nastavení PAROZ, pomoc při získání hlasovacího certifikátu, helpdesk po dobu trvání daného ročníku za podmínek 1,50 Kč/obyvatel/ročník minimálně však 10.000 Kč. Dodavatel v rámci nastavení vzájemné spolupráce předloží obci vždy SLA s přesnými parametry.

Kdo může podat projekt v obci?
Základní parametry PAROZ, stejně tak i specifikaci kdo může podávat projekty, vyplývají z výchozího dokumentu Zásady PAROZ, který přijímá Zastupitelstvo/Rada obce. Obvykle je okruh osob zúžen na osoby starší 18let a osoby s trvalým pobytem na území obce.

Jak proběhne hlasování?
Volbu podoby hlasování stanovují Zásady PAROZ a záleží na zvolených parametrech. Vždy je možné nabídnout dvě základní formy – fyzické hlasování na hlasovacích arších nebo online hlasování (funkcionalita obsažená v nabízeném sw řešení). Dodavatel v zásadě nabízí tyto formy online hlasování:
1/ ověření hlasujícího v ROB při poskytnutí data narození a č.OP
2/ ověření hlasujícího vůči vlastní DB obyvatel při poskytnutí data narození a č.OP nebo jiného jedinečného identifikátoru