Hlasování

Klíčovou funkcionalitou celého procesu participativního rozpočtu je hlasování. Smyslem PAROZ je co nejširší zapojení občanů nejen do návrhů projektů, ale především do samotného rozhodování na který z navržených projektů se vyčleněné finance použijí.

Přesné určení kdo může v PAROZ hlasovat si specifikuje každá obec zvlášť a je to uvedeno v základních zásadách. Součástí řešení, které Středočeský kraj nabízí obcím, je i funkcionalita hlasování. Tento modul nabízí k výběru 3 základní varianty ověřování hlasujících. U všech typů ověření je kladen důraz na anonymitu hlasování. Jednotlivé hlasy nejsou nikdy uloženy společně s údaji občana anebo hlasovacím kódem.


1) Ověření vůči základním registrům

Pro tento typ ověření je potřeba získat přístup do Informačního systému základních registrů (ISZR), vůči kterému může být občan ověřen. Pro ověření se zpravidla používá kombinace údajů číslo občanského průkazu a datum narození.
Výhodou je důkladné ověření příslušnosti občana k dané obci nebo městu. Nevýhodou může být náročnost zřízení přístupu do základních registrů a také potřeba stanovení legislativně oprávněného důvodu pro čtení dat ze základních registrů.


2) Ověření vůči vlastnímu seznamu obyvatel

Do ověřovacího systému je možné importovat vlastní seznam obyvatel, resp. vhodnou kombinaci dat, vůči kterým je možné ověřit občana. Potřeba je vybrat takovou kombinaci dat, pomocí které bude občan unikátně identifikován a zároveň nebude možné zneužít hlasování prostým zkoušením kombinace dat. Příkladem může být minimálně kombinace datumu narození a adresy.


3) Ověření vůči vlastnímu seznamu obyvatel

Obec nebo město může mezi občany distribuovat vygenerovanou sadu unikátních kódů dostatečné délky. Každý občan je následně ověřen zadáním svého kódu. Princip ověření je obdobný jako v bodu č. 2, avšak místo kombinace údajů vázaných na občana je použit kód. Nevýhodou je potřebná distribuce kódů. Ukázka unikátního kódu: AUC – GJQ – TFK – ZEV