Schválen záměr podpory obcím

Na jednání Rady kraje dne 26. 11. 2020 byl schválen záměr, kterým Středočeský kraj podporuje vznik participativních rozpočtů v obcích. Za tímto účelem má vzniknout samostatný fond, ze kterého bude vyplácena podpora obcím, které se rozhodnou implementovat tento nástroj.

V prvním roce je stanoven celkový finanční rámec Fondu ve výši 2 000 000 Kč. Čerpat mohou všechny obce až do výše 50 000 Kč, které je nutné využít na start a podporu prvního ročníku PAROZ v obci. Další detaily a podmínky naleznete na stránkách krajského PAROZ.